Onderzoek naar gebruik natuurspeelplekken in Amsterdam

In het kader van zijn studie Urban Environmental Management aan de Wageningen Universiteit heeft Antonio Roade Tato een onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke speelplekken in Amsterdam. De resultaten daarvan staan nu online.

Dit pilot-onderzoek deed Roade Tato in opdracht van de GGD Amsterdam. Het is onderdeel van de ontwikkeling van een instrument waarmee de gebruikswaarde van gemeentelijke (groene) speelplekken beoordeeld kunnen worden.

Elf speeltuinen
Het doel van dit eerste onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de toegevoegde waarde ‘natuurlijkheid’ bij speeltuinen. Elf speeltuinen in Amsterdam-Oost en -West zijn door Roade Tato onderzocht.

Via tellingen bleek dat het gebruik groter is als de speeltuin natuurlijker is ingericht. Toch heeft dit geen oorzakelijk verband: de twee meest natuurlijke speeltuinen, Het Woeste Westen en de Natureluur, zijn namelijk ook de grootste en hebben zodoende ook ruimte voor meer bezoekers.

Verhouding meisjes-jongens
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de ratio meisjes-jongens stijgt wanneer de natuurlijkheid van de speeltuin toeneemt.

Lees hier het volledige rapport.