Onderzoek naar grootschalige ondergrondse opslag van zoetwater voor tuinbouw

  Deltares onderzoekt, samen met KWR en Arcadis, de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoetwater in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Bedoeling is om volgend jaar in kaart te hebben hoe er voldoende zoetwater kan worden opgeslagen voor glastuinbouw, drinkwaterbedrijven en industrie. Het onderzoek vindt plaats onder de naam COastal Aquifer STorage And Recovery (COASTAR).

  De groeiende behoefte aan zoetwater in combinatie met de afname van de beschikbaarheid van zoetwater  als gevolg van klimaatverandering, vraagt om maatregelen. Uit verschillende kleinschalige praktijkproeven is al gebleken dat het mogelijk is om het neerslagoverschot in de winter op te slaan. Daardoor is er ook in periodes van droogte voldoende zoetwater beschikbaar voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. Deze maatregel wordt nu nog gezien als een oplossing die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers.

  Via COASTAR willen onderzoekers komen tot een grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater. Hoewel het focusgebied de regio Den Haag-Westland-Rotterdam betreft, is het uiteindelijke doel om ook in andere Nederlandse kustgebieden (en ook wereldwijd) te komen tot een robuuste zoetwatervoorziening. In het onderzoek wordt meteen bekeken of zout grondwater strategisch kan worden afgevangen en omgezet naar zoetwater, om verdere verzilting tegen te gaan.

  LTO Glaskracht Nederland
  COASTAR wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. Behalve KWR, Deltares en Arcadis zijn ook LTO Glaskracht Nederland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, Dunea, Evides en stichting Allied Waters bij het project betrokken.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties