Onderzoek naar integratie van groen in coalitieprogramma´s

Hogeschool CAH Vilentum Almere is een onderzoek gestart naar coalitieprogramma’s van gemeenten om inzicht te krijgen in het beleid op het gebied van natuur, groen en stadslandbouw. Doel is te bepalen of de plannen van de gemeenten waar worden gemaakt.

Vernieuwend aan het onderzoek van de hogeschool is de focus op coalitieprogramma’s. Eerder onderzocht Alterra in een aantal gemeenten verkiezingsprogramma’s. Dit onderzoek toonde aan dat politieke partijen in 2010 de waarde van groen erkenden.

In 2014 benoemden veel programma´s ook de rol van de burger. Partijen verwezen naar de mogelijkheid om hen te betrekken bij aanleg en onderhoud van het openbaar groen. Hoe en met wie ze dit willen gaan doen, werd daarin niet beantwoord.

Resultaten
De komende jaren wil CAH Vilentum Almere in samenwerking met Entente Florale politieke partijen informeren via het programma ´Groen Verbindt´. Begin 2016 presenteert CAH Vilentum Almere de resultaten van dit onderzoek.

Tevens zal de opgedane kennis onderdeel gaan uitmaken van de zogenoemde politieke dossiers die Entente Florale gaat opstellen. Deze dossiers zijn bestemd ter inspiratie en onderbouwing voor het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

Groen en gezondheid
In 2016 wordt gestart met het opstellen van de dossiers. Deze hebben betrekking op groen en gezondheid, economie, klimaat, burgerparticipatie en de rol van de lokale overheid daarbij. Studenten van de hogeschool gaan onder begeleiding van lector Dinand Ekkel de volgende opdrachten uitvoeren:

– coalitieprogramma’s van alle gemeenten worden verzameld;
– op alle programma’s wordt een quick-scan uitgevoerd ten aanzien van het beleid op gebied van natuur, groen en stadslandbouw;
– coalitieprogramma’s van zestig gemeenten worden nader geanalyseerd;
– in het onderzoek worden deelnemende gemeenten van de groencompetitie van Entente meegenomen;
– tot slot zullen aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan voor continuïteit van de monitoring richting de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018.