Onderzoeksresultaten online bij De Groene Stad

Op de site van De Groene Stad zijn voortaan wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vinden over groen in een stedelijke omgeving.

De publicaties zijn te vinden onder het kopje Wetenschap en Groen. De onderzoeken zijn gerangschikt naar categorie, zoals groen in relatie tot biodiversiteit, tot gezondheid en sociale cohesie.

In de toekomst zullen er meer publicaties op de site verschijnen. Binnen het programma De Groene Agenda werken iVerde en FloraHolland, samen met kennisinstellingen, aan verder onderzoek. Onlangs zijn bijvoorbeeld de onderzoeksprojecten ’Groene gezonde ziekenhuizen’ en ’Groen voor Grijs’ gestart.