Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid voor onderhoud laanbomen

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van laanbomen is niet altijd duidelijk. Tot die conclusie kwamen de ongeveer 25 leden van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) op een bijeenkomst eerder deze maand.

De federatieleden kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen rond het onderhoud van laanbomen. Besproken zijn met name de stappen die eigenaren zelf kunnen zetten om risico’s qua beheer en aansprakelijkheid te beperken.

Schemergebied

De belangrijkste vraag is waar de verantwoordelijkheid van de eigenaar ophoudt en die van de overheid begint. Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven, er is sprake van een schemergebied.

De situatie rond het onderhoud van de laanbomen is immers overal anders. De eigendomssituatie verschilt per geval, afspraken over het beheer worden heel uiteenlopend ingevuld en de houding van de gemeente speelt een belangrijke rol.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende suggesties en tips naar voren:

  • Breng goed in beeld welke afspraken er zijn gemaakt over beheer en waar deze uit bestaan. Zijn deze duidelijk of zouden deze herbevestigd moeten worden?
  • Zijn er geen concrete afspraken uit het verleden, raadpleeg dan ook de wegenlegger. Mogelijk dat daarin afspraken over het beheer zijn gedocumenteerd.
  • Investeer in de relatie met de gemeente of andere overheid. Laat zien dat er een bijdrage wordt geleverd die verder gaat dan enkel het ‘eigen’ belang. Deel als eigenaar met de gemeente wat er wordt gedaan.
  • Zorg voor opbouw van een dossier over het gevoerde beheer van de laanbomen. Dit kan relevant zijn voor de zorgplicht en aansprakelijkheid.
  • Soms zijn er bij gemeenten middelen beschikbaar. Of zijn er afspraken te maken waarbij door de gemeente, als wegbeheerder, het beheer van de laanbomen wordt meegenomen.
  • Mogelijk zijn er provinciale regelingen waarmee een deel van de kosten voor het onderhoud kan worden gedekt. Zo kent de provincie Gelderland bijvoorbeeld de regeling Landschap en landgoederen, waarin ook voor laanherstel een vergoeding beschikbaar wordt gesteld.
  • Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is op verzoek beschikbaar via d.diepenhorst@grondbezit.nl.