Onkruidbeheersing centraal op innovatiedag

DLV Plant en het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden organiseren een innovatiedag over duurzame ontwikkelingen in de groenketen. De dag, die op 11 september plaatsvindt, heeft als thema ’Bomen voor de toekomst’.

Diverse specialisten uit de groenketen geven hun visie over de inkoop van kwalitatief hoogwaardig en duurzaam groen, nu en in de toekomst. Daarnaast zijn er demonstraties en proeven van producten en machines voor duurzame aanleg en onderhoud van groen.

Onkruidbeheersing
Een belangrijk thema op de innovatiedag is de aanpak van onkruid zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Alternatieve technieken, strategieën, nieuwe beplantingsconcepten en biologische onkruidmiddelen gaan een belangrijke rol spelen.

Bedrijven demonstreren mechanische onkruidbestrijding, tonen nieuwe middelen en laten beplantingsconcepten zien waarbij onkruid geen kans krijgt. Ook worden meerdere groenbemesters en natuurlijke bloemenmengsels getoond die in het voorjaar uitgezaaid zijn.

Tot slot is er aandacht voor de keuze van weerbaar en resistent sortiment voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.bomenvoordetoekomst.nl.