‘Ontheffingverlening Flora- en faunawet moet beter’

Er is een tekort aan capaciteit en deskundigheid voor ontheffingverlening van de Flora- en faunawet. Daardoor stagneren ruimtelijke economische ontwikkelingen. Dat schrijft het Netwerk Groene Bureaus (NGB) aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Brancheorganisatie van groene adviesbureaus NGB stelt in de brief aan Dijksma dat de huidige ontheffingverlening tekortschiet op snelheid en kwaliteit. Initiatiefnemers blijven daardoor te lang in onzekerheid over de uitvoerbaarheid van economische initiatieven. Economische ontwikkeling en ook de bereidheid tot naleving van de regelgeving staan daardoor onder druk.

De leden van het Netwerk verzorgen jaarlijks duizenden ontheffingaanvragen voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden, waterschappen en particulieren. Daarbij creëren deze adviesbureaus mogelijkheden om economische ontwikkeling en natuur te combineren.

Dat wordt steeds moeilijker doordat de overheid niet-werkende standaardoplossingen voorschrijft bij gebrek aan voldoende kennis om maatwerk te beoordelen. Ook stelt de overheid niet-uitvoerbare en niet-zinvolle eisen aan projecten, aldus NGB.

Achterstanden
Het aantal ontheffingaanvragen nam het afgelopen jaar met een kwart toe door gewijzigde juridische interpretatie van regelgeving. Ontheffingverlener Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert nu de personele capaciteit op, maar ervaart grote achterstanden in ervaring en deskundigheid.

Ook op langere termijn staat ontheffingverlening onder druk. Voor de decentralisatie van de uitvoering van de Natuurwet in 2015 voorziet NGB verwatering van de taken bij de rijksoverheid terwijl de provincies hun nieuwe taken nog niet kunnen oppakken.

NGB bepleit een degelijke overgangsperiode om de rijkstaken goed en transparant over te dragen naar een goede uitvoeringsorganisatie bij de provincies. „De nieuwe Natuurwet mag niet leiden tot een rem op economische ontwikkeling en tot een negatief beeld van het natuurbeleid door gebreken in de uitvoering.”