Ontwerperswerkgroep kiest voor bestaande vakverenigingen

Aansluiten bij de VHG, de NVTL of beide, is een goede manier voor de tuin- en landschapsontwerper om zich te profileren en te ontwikkelen in zijn vakgebied. Dit is de conclusie van de ontwerperswerkgroep die naar aanleiding van de discussieavond in december 2013 is ingesteld.

Zeven ontwerpers onderzochten de afgelopen vier maanden op welke manier tuin- en landschapsontwerpers zich het beste kunnen verenigen. Dat die behoefte er is bleek duidelijk uit de door het Ontwerpinstituut georganiseerde discussieavond eind 2013.

De werkgroep concludeert dat het oprichten van een zelfstandige vereniging nu weinig zinvol is. Er is weinig financiële draagkracht en pas op de langere termijn zal zo’n nieuwe vakvereniging invloed hebben richting de overheid.

Keuze aan ontwerper zelf
Aansluiten bij een bestaande vereniging lijkt logischer. Bij welke dat is, dat moet elke ontwerper voor zichzelf bepalen. „Aansluiten bij de VHG is zinvol voor de T&L-ontwerper die actief is op de schaal van de tuin en het kleine (stedelijke) landschap omdat samenwerking met de hovenier voor hen belangrijk is.’’ Sinds 1 januari kunnen ontwerpers lid worden van de VHG.

Vernieuwing NVTL
Volgens de werkgroep is aansluiten bij de NVTL zinvol voor „de TenL-ontwerper die professioneel en onafhankelijk is. Als je contacten wil leggen met bureaus en/of (bouwende) architecten is lidmaatschap interessant.’’ Ontwerpers kunnen momenteel lid worden van de NVTL, maar worden niet vermeld op de bureaulijst. Het huidige bestuur stelt dit echter ter discussie. Wellicht dat nog dit jaar ontwerpers onder bepaalde voorwaarden kunnen toetreden tot de bureaulijst van de NVTL.