Ook na opheffing schappen bindende afspraken mogelijk

Ook na de opheffing van de productschappen blijft de mogelijkheid bestaan om als sector of branche algemeen verbindende afspraken te maken. Ook blijft het mogelijk om een financiële bijdrage voor niet-leden verplicht te stellen.

Dit schrijven minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen over het opheffen van de product- en bedrijfschappen.

De PvdA-fractie wilde weten hoe het in de toekomst gaat met investeringen in onderzoek, die in het verleden mede door de productschappen gedragen werden. Kamp en Dijksma schrijven dat zij er vertrouwen in hebben dat de sector erin slaagt om ook in de toekomst voldoende in kennis en innovatie te kunnen blijven investeren.

Vertraging
Op de vraag van D66 of er vertraging te verwachten is in het ontmantelingsproces van de schappen, schrijven de bewindslieden dat de opheffing van de bedrijfslichamen „een onverminderd hoge prioriteit hebben, maar ook de zorgvuldigheid waarmee dit moet geschieden. De continuïteit van de uitvoering van de publieke taken is van groot belang om het hoge niveau van plant- en diergezondheid, en daarmee ook de export, te kunnen blijven borgen.”