Ook premieplicht voor gelegenheidswerkers

Per 1 april moeten werkgevers ook pensioenpremie afdragen voor gelegenheidswerkers. Dit schrijft het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) aan de werkgevers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds.

Tot nu toe was het mogelijk om bepaalde werknemers aan te melden als gelegenheidswerkers. Onder bepaalde voorwaarde hoeft voor deze werknemers geen premie te worden afgedragen aan het BPL. Dit verandert echter per 1 april.

Vanaf 1 april dit jaar is het wettelijk niet langer mogelijk om een uitzondering te maken voor gelegenheidswerkers. Ook voor deze werknemers moet dan premie worden afgedragen.

Sociale partners beraden zich momenteel over mogelijke alternatieven. Als de werkgevers- en werknemersorganisaties geen oplossing vinden, geldt vanaf 1 april premieplicht voor alle werknemers ouder dan 21 jaar, ongeacht de aard van het dienstverband.