Op groene schoolpleinen wordt minder gepest

Onderzoek van Alterra toont aan dat op groene schoolpleinen minder wordt gepest. Uit het onderzoek blijkt ook dat vergroening van schoolpleinen in krachtwijken niet eenvoudig is.

Het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam hebben samen de groene herinrichting van twaalf schoolpleinen in Rotterdam gefinancierd tussen 2009 en 2011. Dit vloeide voort uit het convenant ‘Groen en krachtwijken’.

Beide partijen wilden weten of de veronderstelde positieve effecten van zo’n herinrichting ook daadwerkelijk optreden. Dat is op vier scholen onderzocht door Alterra.

Een groene herinrichting betekende doorgaans niet alleen meer gebruiksgroen op het plein, maar ook meer variatie in speelmogelijkheden. Als een plein aantrekkelijker werd gevonden, verbeterde het sociale klimaat: kinderen waren aardiger voor elkaar en er werd minder ruzie gemaakt.

Op termijn gingen de succesvolle groene herinrichtingen ook gepaard met een verbetering van het welzijn van leerlingen.