Openbaar groen in Nederland dreigt te verpauperen

„Het openbaar groen langs doorgaande wegen ziet er vaak nog wel redelijk verzorgd uit, de bezoeker/toerist moet uiteindelijk een goede indruk krijgen. Op zich is daar niets mis mee, iedere gemeente wil zich natuurlijk van de goede kant laten zien en hiermee een visitekaartje afgeven. Maar met de borden ‘Welkom in onze gemeente’ moet een bezuiniging op openbaar groen niet leiden naar ‘Tot ziens’ van onze mooie aangelegde plantsoenen en parken in de woonbuurten.

Steeds meer gemeentes leggen een hogere prioriteit op doorgaande wegen en zogeheten zichtlocaties, waarvan de ene rotonde nog mooier is dan de ander. Dit in tegenstelling tot woonbuurten waar het onderhoud vaak lager ligt. Plantvakken in woonbuurten worden steeds meer omgevormd naar gras, omdat onkruid de overhand krijgt. Ik ben van mening dat hier sprake is van kapitaalvernietiging.

Bezuinigen op openbaar groen lijkt bij gemeentes steeds meer door te slaan in een monotone en slordige aanblik. Deze verpaupering zal dan ook alleen maar toenemen met daarbij de onvrede van de burgers. Een enkele zal zelf maar de schoffel pakken om het schoon te houden, een ander juist zijn kruiwagen legen in het plantsoen omdat het toch al een zooitje is. Slecht onderhouden, eentoniger groen leidt tot een lagere belevings- en gebruikswaarde. En de effecten van verwaarlozing – meer onkruid – zullen steeds zichtbaarder worden. Ik vind het daarom onaanvaardbaar om verder te bezuinigen op aanleg en onderhoud van openbaar groen. Zowel raadsleden als wethouders roep ik op om in Nederland het belang van openbaar groen niet te onderschatten.

Neem nu Harderwijk. Tien jaar geleden is in deze gemeente gekozen voor een kwaliteitsverlaging van B- naar C-niveau. Met dit niveau mogen plantvakken helemaal volstaan met onkruid met een maximale onkruidhoogte van bijna een meter. Inmiddels krijgt de gemeente op jaarbasis honderden klachten. Vorig jaar waren er bijna 800 meldingen van mensen die het niet eens zijn met het huidige groenbeleid. Na een oproep in de raad van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden komt het College in oktober van dit jaar met een beter voorstel. Zo kan het dus ook.”

Bert Holleman
Werkvoorbereider gemeente Zeewolde en raadslid Harderwijk-Hierden