Opmars groene werkzame stoffen

Afgelopen jaar heeft het Ctgb drie ’groene’ werkzame stoffen beoordeeld. In 2016 verwacht het College het dubbele aantal te beoordelen.

Volgens Europese regelgeving moeten zogenoemde ‘huis-, tuin- en keukenmiddelen’ als bier en knoflookextract eveneens worden beoordeeld als gewasbeschermingsmiddel.

Mogelijkheden en toepassingen worden onder meer gestimuleerd binnen de Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen. Deze tendens sluit aan bij het Rijksbeleid, dat inzet op verduurzaming en innovatie van gewasbeschermingsmiddelen.

Merendeel toegelaten
In totaal beoordeelde het Ctgb in 2015 ruim honderd middelen. Van de nieuwe gewasbeschermingsmiddelen werd 84% toegelaten, van de biociden 92%. In circa de helft van de toelatingen bracht het college wijzigingen aan in het door de producent voorgestelde gebruik. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op de dosering, toepassingsfrequentie, verpakking en inperkingen.

Bezwaren
Het aantal bezwaren tegen oordelen van het college (47) daalde met 15%. Het merendeel van de bezwaren tegen toelatingsbesluiten voor gewasbeschermingsmiddelen betreft middelen op basis van neonicotinoïden en metam-natrium.

Bron: De Bloemisterij