Ook geen steun voor tijdelijke toelating glyfosaat

De EU-lidstaten zijn er maandag opnieuw niet in geslaagd een besluit te nemen over een Europese toelating voor glyfosaat. Een voorstel voor een tijdelijke verlenging van 18 maanden van de huidige toelating kreeg onvoldoende steun.

De Europese Commissie is al maanden aan het broeden over de vraag of glyfosaat een nieuwe Europese toelating moet krijgen. De huidige toelating verloopt eind deze maand. Als de lidstaten voor die tijd geen besluit nemen, mag glyfosaat niet meer worden gebruikt.

Voorstellen voor een toelating van vijftien, zeven en twee jaar sneuvelden eerder. Ook toelating onder voorwaarde dat deze kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat glyfosaat kankerverwekkend is, haalde het niet.

Glyphosate Task Force
De Europese Glyphosate Task Force, waarin diverse middelenfabrikanten zitten, hekelt de politisering van de besluitvorming rond glyfosaat. Volgens de taskforce baseren lidstaten hun standpunten niet langer op wetenschappelijke feiten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens de taskforce nergens dat glyfosaat kankerverwekkend is.