Participatiewet krijgt doelgroepenregister

Werkgevers die zekerheid willen hebben of een sollicitant of werknemer onder de banenafspraak of het quotum valt, kunnen dat straks checken bij UWV.

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten (Quotumwet) is in behandeling bij Tweede Kamer. Om zicht te houden op wie er precies binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen, gaat UWV een doelgroepenregister bijhouden.

Een gemeente die vermoedt dat een inwoner onder de doelgroep van de Participatiewet valt, laat het UWV een arbeidskundige beoordeling uitvoeren. Aan de hand van medische-, en waar relevant sociale- en gedragsaspecten, blijkt of een persoon zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen. Wie dat niet kan, wordt in het doelgroepenregister opgenomen.

Werkgevers kunnen straks bij het UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepenregister staat, zodat deze weet of de werknemer meetelt voor de banenafspraak of het quotum.