Partijen ondertekenen manifest De Levende Tuin

De Levende Tuin wordt een beweging. Daartoe hebben initiatiefnemers VHG en NL Greenlabel dinsdag met een kerngroep van organisaties het Manifest De Levende Tuin ondertekend.

De partners onderstrepen hiermee dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten.

Binnenkort wordt het manifest aangeboden aan de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. Met deze ministeries werd eerder al een Green Deal afgesloten voor het realiseren van meer duurzame buitenruimten.

Verbindende schakel
„De Levende Tuin is een filosofie”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen. „Het vormt de verbindende schakel tussen vele afzonderlijke initiatieven. Denk aan de promotie van groen, maar ook aan initiatieven om de tuin vriendelijker te maken voor vogels, egels, vlinders en bijen. De aanpak van energie- en watervraagstukken, gezondheid en het stimuleren van duurzame producten in tuinen en openbare ruimten. Deze beweging kan al deze afzonderlijke boodschappen nog sterker zichtbaar maken.”

Evenwicht mens en natuur
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel benadrukt dat het streven vooral is om mensen bewust te maken van de natuur en hun omgang daarmee. „Het zijn kleine dingen die het verschil maken. Iedereen kan meedoen. Alle handelingen samen zorgen voor een grote, echte verandering: een beter evenwicht tussen mens en natuur.”

De volgende partijen hebben het manifest ondertekend: Tuinbranche Nederland, GNL Stadswerk, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, NVTL en Wageningen Universiteit/Alterra.

De ondertekenaars met het Manifest De Levende Tuin.