Partijen sluiten Green Deal groene middelen

Maandag 30 juni is door staatssecretaris Dijksma en vertegenwoordigers van Ctgb, LTO Nederland, Artemis, Nefyto, Bionext en Natuur & Milieu de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen ondertekend. Deze moet het makkelijker maken om middelen op basis van laag risico stoffen op de markt te brengen.

De partijen beogen met de Green Deal de verduurzaming van gewasbescherming te versnellen door toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Dit gebeurt door het volgen van een aantal concrete aanvraagtrajecten voor toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Op basis van de Europese verordening krijgen laag risico gewasbeschermingsmiddelen op dit moment geen voorrang in de beoordeling. Volgens de Green Deal-afspraken kan die beoordeling en harmonisatie in Europa beter en sneller.

Motie
De Tweede Kamer heeft eerder door middel van een motie aangedrongen op aanmoediging en vergemakkelijking van de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.

In het kader van deze Green Deal wordt onder groene gewasbeschermingsmiddelen verstaan: middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof, en met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen.