Partijen vragen om duidelijkheid laagrisicomiddelen

CDA en PvdA willen duidelijkheid over zogenoemde laagrisicomiddelen. Dat bleek donderdag tijdens een vergadering in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen.

CDA-Tweede Kamerlid Geurts vroeg het kabinet om voor 1 maart duidelijk te maken welke criteria ten basis liggen aan het verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen. Nu is het zo dat alle middelen, ook laagrisicomiddelen, onder het verbod vallen. Staatssecretaris Mansveld zegde toe om deze criteria uiteen te zullen zetten.

PvdA-Kamerlid Jacobi vroeg of het mogelijk is een nationale lijst aan te leggen van laagrisicomiddelen, naar het voorbeeld van Frankrijk. Dit, omdat een Europese lijst met uitzonderingen op het verbod naar verwachting pas in 2020 klaar is.

Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren vroeg wanneer de staatssecretaris denkt te kunnen reageren op het Actieplan van de partij, waarin wordt opgeroepen om neonicotinoïden en glyfosaat van de markt te halen. Staatssecretaris Dijksma zegde toe om voor 1 maart 2015 te zullen reageren.