Partijen vragen om laagrisicomiddelen toe te laten

Er tekent zich een Kamermeerderheid af vóór een gebruiksverbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Voor een verbod op laagrisicomiddelen is echter minder steun in de Tweede Kamer.

Dit blijkt uit de inbreng van diverse partijen voor het schriftelijk overleg over de Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Uit de inbreng voor het schriftelijk overleg blijkt dat een meerderheid van de Tweede Kamer inmiddels overtuigd is dat er een algemeen gebruiksverbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen moet komen. Alleen de VVD en het CDA lijken nog tegen zo’n algemeen verbod te zijn.

Andere partijen zetten met name vraagtekens bij de uitzonderingen, bijvoorbeeld op het gebruik van chemische middelen op sport- en recreatieterreinen, en op de uitzondering voor particulier gebruik op onverhard terrein.

Laagrisicomiddelen
Minder steun is er voor het verbod op laagrisicomiddelen. CDA, ChristenUnie en SGP vragen de staatssecretaris om de uitzondering op laagrisicomiddelen alsnog toe te staan.

VVD, CDA en SGP, maken zich zorgen over de uitstoot van schadelijke stoffen door alternatieve bestrijdingsmethoden zoals branden en stomen, en vragen zich af of de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid zijn onderzocht.

De PvdA vindt professioneel gebruik van laagrisicomiddelen geen optie in verband met de negatieve invloed op de waterkwaliteit. De partij zou echter wel een uitzondering voor particulier gebruik willen toelaten.