PEFC publiceert nieuwe standaarden voor duurzaam hout

PEFC, het keurmerk voor hout en houtproducten, heeft haar standaarden recentelijk aangescherpt. Dankzij aanpassing van de zogenoemde Chain of Custody-standaard kan de organisatie beter controleren of een duurzaamheidsclaim terecht is.

Een vernieuwing in de Chain of Custody-standaard is de uitgebreidere omschrijving van ‘controversiële bronnen’. Uiteraard voldoet materiaal van niet-duurzame herkomst niet aan de standaard. Hieronder valt ook materiaal dat afkomstig is uit gebieden waar:

-ecologisch belangrijke bosgebieden niet worden beschermd;
-de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) over fundamentele beginselen en rechten op het werk (1998) en de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren (2007) niet worden gerespecteerd;
-bosomvorming plaatsvindt;
-bosbeheer niet bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de biodiversiteit, landschapsbeheer of ecosystemen;
-hout en andere bosproducten niet op een duurzame basis worden geproduceerd (met name door overmatige houtoogst).

Conflict timber

Bovendien is het gebruik van genetisch gemodificeerde bomen niet toegestaan. Dat geldt ook voor zogeheten ’conflict timber’. Dat is hout dat is geproduceerd en verkocht wordt om een gewapend conflict te financieren.

Gebruik Logo

Behalve de Chain of Custody-standaard heeft PEFC ook de standaard voor het gebruik van het logo gewijzigd. De organisatie kiest voor een consistent gebruik van het PEFC-merk wereldwijd. Daardoor moet het voor consumenten gemakkelijker worden om te begrijpen waar het PEFC-logo voor staat.

Eisen aan certificeerders

Als laatste heeft PEFC ook de eisen aan de onafhankelijke certificerende instellingen gewijzigd. Deze instellingen moeten voortaan voldoen aan aanvullende opleidingseisen. Daarbij gaat het vooral om kennis van de uitgebreide definitie van materialen die niet zijn toegestaan volgens het PEFC-keurmerk. Ook wat betreft kennis van de standaarden die PEFC hanteert op gebied van arbeidsrecht moeten de certificeerders opgeleid zijn.

Klik hier voor meer informatie over de standaarden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties