Planten reduceren schadelijke stoffen in de lucht

Onderzoek van klimaatarchitect Marius Ballieux toont aan dat planten veel vluchtig organische stoffen uit de lucht filteren. Dit heeft positieve effecten op de gezondheid en bewijst dat planten de functie van ventilatiesystemen kunnen overnemen.

Momenteel worden bij het ontwerpen van gebouwen vaak dure ventilatiesystemen ingecalculeerd. Marius Ballieux, eigenaar van Ballieux Organic Architects, ziet graag dat bij het ontwerpen rekening wordt gehouden met de inzet van planten. Vooral omdat planten als natuurlijke luchtzuiveraars de rol van ventilatiesystemen gedeeltelijk kunnen overnemen. Dit is niet alleen een voorbeeld van organische architectuur, maar bespaart ook veel geld.

Harde cijfers
Ballieux weet dat harde cijfers nodig zijn om zijn wens te realiseren. Daarom voert hij al geruime tijd testen uit met door NASA gevalideerde apparatuur. Deze meten tot op moleculair niveau de samenstelling van de lucht, waarbij het vooral gaat om de concentratie vluchtig organische stoffen (VOS).

Om erachter te komen welke planten welk effect hebben, plaatste Ballieux de planten in een testomgeving. Hieruit bleek dat een plant onmiddellijk met absorberen begint en het gehalte VOS in enkele uren naar een nulpunt kan brengen. Hierop startte Ballieux tests in een bestaande omgeving, een klaslokaal met dertig leerlingen.

Verbetering 50%
De Jozefschool in Aalsmeer stelde twee lokalen open voor een test. Hoewel maar dertig planten geplaatst konden worden (75 zijn nodig voor een optimaal resultaat), zijn de resultaten alsnog verbluffend. Het gehalte VOS werd in het lokaal met planten namelijk met 50% gereduceerd.

Dit betekent een beter binnenklimaat, minder ziekteverschijnselen en minder last van allergieën. Dit naast de overige positieve effecten van planten zoals beter concentratievermogen, minder agressie en betere leerresultaten.

Het onderzoek van Ballieux wordt ondersteund door plantenbedrijven Waterdrinker Aalsmeer en Nieuwkoop Europe.