Platform Ontwerpers onderzoekt in 2015/2016 positie ontwerper

De commissie van het Platform Ontwerpers van de VHG wil het seizoen 2015/2016 gebruiken om de positie van de tuinontwerper te onderzoeken. Dit naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur van de VHG geen aparte vakgroep voor de ontwerpers in te stellen.

Normaliter worden op de avonden van het VHG-Platform vakinhoudelijke onderwerpen uitgediept zoals ‘inspiratie’ of ‘de hortus conclusus’. Volgend jaar wil de commissie, bestaande uit Hans Bouwens, Rob Cox, Michel Lafaille en Machteld Touburg, de avonden gebruiken om samen met ontwerpers uit alle geledingen ‘het niveau en de inhoud van het vakgebied dieper te bepalen en te onderzoeken’.

Hoe organiseren?
‘Wie zijn we? Waar moeten we naartoe en hoe gaan we ons organiseren?’, dat zijn vragen die de commissie wil onderzoeken tijdens de bijeenkomsten van het Platform. De commissie verwijst naar de bijeenkomst die eind 2013 in Apeldoorn plaatsvond en waarop de ontwerpers ook over dergelijke vragen in discussie gingen.

Aansluiten bij de NVTL of de VHG, luidde het advies van de onderzoekscommissie die daaruit voortvloeide. Op voorwaarde dat de NVTL de bureaulijst zou veranderen en de laatste een aparte vakgroep zou oprichten.

Belangen niet behartigd
Nu de VHG anders heeft besloten, ligt alles weer open volgens de commissie. „Wij zijn het niet met dit besluit eens, omdat dit niet goed is voor de ontwikkeling van het vakgebied van de ontwerpers in het algemeen. Hun belangen worden nu niet behartigd.’’ De discussieavonden worden ingeleid door sprekers die hun sporen hebben verdiend in de tuinarchitectuur.