Ploegmakers behaalt MVO Prestatieladder Niveau-3

Ploegmakers Cultuurtechniek heeft onlangs het certificaat MVO Prestatieladder Niveau-3 behaald. Dit certificaat laat zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geborgd is in de organisatie.

„Wij zochten naar een instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) ook daadwerkelijk te integreren in onze bedrijfsprocessen. De MVO-prestatieladder Niveau-3 staat dicht bij ons en was daarom een logische stap”, aldus manager Peter van Kemenade.

Deze MVO-certificering is gericht op het MVO-managementsysteem binnen een organisatie. Niveau-1 en -2 zijn opstapniveaus, Niveau-3 is het hoogste niveau dat algemeen haalbaar is binnen de bedrijfstak. Niveau-4 en -5 zijn respectievelijk gericht op de keten en de samenleving.

Drie pijlers
De drie pijlers van mvo zijn People, Planet en Profit. „Als het gaat om de P van People, werken we met IBN, maar buiten de regio ook met andere SW-bedrijven. Zoals bijvoorbeeld met Ergon in de omgeving van Eindhoven, WML in Waalwijk en de Weener Groep in Den Bosch. Verder leiden we jongeren op in een BBL2 traject en proberen we ze in deze leer-werksituatie aan ons te binden.”

„De P van Planet vullen we in door te letten op ons rijgedrag en de hoeveelheid brandstof, om zo de CO2-uitstoot te reduceren. En door aandacht te besteden aan andere milieugerelateerde zaken, waaronder het managen van het energieverbruik en een verantwoorde inkoop van materialen. De P van Profit is belangrijk voor je bestaansrecht: bij mvo gaat het om de juiste balans tussen de drie P’s.”