Predicaat ‘Excellente school’ voor Citaverde College

Maandag 18 januari heeft Citaverde College Heerlen het predicaat Excellente School van de onderwijsinspectie ontvangen. Het predicaat wordt toegekend aan scholen die zich in positieve zin onderscheiden.

Naast de aantoonbare en goede onderwijsresultaten geeft de inspectie in haar eindrapport aan dat Citaverde College Heerlen zich richt op persoonsontwikkeling, waarbij het moto is: ‘Wie ben je en wat wil je?’ De school stimuleert daarbij kwaliteiten als reflectie en respect bij docenten en leerlingen.

Schoolklimaat
Het schoolklimaat is goed. Zichtbaar zijn het zelfvertrouwen en het gevoel van de eigenwaarde van de leerlingen. Veiligheid is daarbij in een hechte gemeenschap geborgd.

Respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling is een van de hoekstenen van het schoolklimaat.

Toekomst
De inspectie verwacht dat de school zich nog verder zal ontwikkelen en sluit haar rapport af met de conclusie: ‘Kinderen leren hier voor hun toekomst’.

Citaverde College Horst ontvangt eveneens het predicaat ‘Excellente school’.

Citaverde College Heerlen heeft het predicaat Excellente school ontvangen.