‘Premie opstalverzekering door piekbuien omhoog’

Verzekeraars dringen er bij gemeenten op aan maatregelen te nemen die schade door extreme regenbuien tegengaan. Gebeurt dit niet, dan gaat de premie voor opstalverzekeringen de komende jaren flink omhoog.

Verzekeraars bevestigen dinsdag in het AD dat de toenemende schade aan woningen als gevolg van zogeheten piekbuien kan leiden tot hogere premies voor de opstalverzekering.

Als gemeenten geen extra maatregelen nemen, kan dat tot 2050 zorgen voor een stijging van uitkeringen door schade tot 25%. Dat heeft gevolgen voor de premies van opstalverzekeringen.

Meer groen
Gemeenten kunnen schade door piekbuien voorkomen door minder verhardingen en meer groen aan te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van groene daken.

Verzekeraars kunnen op den duur overgaan tot premiedifferentiatie op basis van de schadekans per regio. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dat momenteel nog niet aan de orde, omdat er te weinig data zijn over risicogebieden.