Principeakkoord cao Hoveniersbedrijf

De onderhandelingen voor de cao voor het Hoveniersbedrijf hebben een principeakkoord opgeleverd. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 28 februari 2018.

De komende tijd worden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord nader uitgewerkt. Bekijk hier de hoofdlijnen van het principeakkoord.

Zo krijgen de lonen viermaal een structurele verhoging van 0,75%, op 1 juli 2016, 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018.

De jeugdlonen voor 15 tot en met 17-jarigen worden met 2,5% verhoogd. De extra bovenwettelijke vakantiedagen komen voor deze groep te vervallen.