Programma de Groene Agenda van start

Het Programma de Groene Agenda gaat in 2015 van start. Begin december kregen FloraHolland en iVerde groen licht om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen.

De projecten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van Boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene gezonde ziekenhuizen’. In de toekomst worden meer projecten benoemd en toegevoegd aan de Groene Agenda.

Met deze projecten worden innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten ontwikkeld. De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.

Onderzoeken
De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen.

iVerde en FloraHolland gaan daarom naast kennisontwikkeling het accent leggen op de transitie van kennis naar praktijk. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de uitvoering van de projecten alsook de inzet van het netwerk van ‘De Groene Stad’ in binnen- en buitenland.

FloraHolland en iVerde hebben in september een convenant gesloten. Zij maken zich samen sterk voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving.