Protest tegen bomenkap Goudse Oostpolder

De Partij voor de Dieren pleit voor behoud van bijna honderd bomen in de Goudse Oostpolder. De gemeente heeft inmiddels een kapvergunning verleend. Dinsdag is onder politiebegeleiding begonnen met de kap.

Volgens de PvdD is er een alternatief waarmee de bomen behouden kunnen worden. Dat alternatief is volgens de partij niet overwogen door de gemeente. Reden voor de kap zijn de ophoogwerkzaamheden aan de kade van de Ringvaart in de Oostpolder. Volgens hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de kap nodig voor de ophoging van de kade. De eigenaar van de percelen verzet zich hier al jaren tegen.

Natuurwaarde
Volgens de PvdD wordt in de kapvergunning geen afweging gemaakt tussen het belang van de ophoogwerkzaamheden en de landschappelijke waarde en natuurwaarde van de bomen. „Bomen zijn de longen van het groene hart en dus ook van de gemeente Gouda”, aldus partijleider Marianne Thieme.

„Bomen verdienen onze bescherming, of dat nu is in het Braziliaanse regenwoud of in de Oostpolder van Gouda. Jonge, herplante bomen kunnen pas na vele jaren de verdwenen natuur- en milieuwaarde compenseren. Gouda heeft een miniem aantal bomen per bewoner en met deze kap wordt dat er niet beter op.”

Bezwaarschrift
Donderdag wordt een bezwaarschrift van de eigenaar door een commissie van de gemeente Gouda beoordeeld. Ook Milieudefensie protesteert tegen de kap van de bomen. Zij vindt het vreemd dat al wordt begonnen met de kap terwijl de bezwaarprocedure nog loopt.