Provincie Limburg laat onderzoek doen naar verstrekken subsidies IKL

De Provincie Limburg wil laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, persoonlijke relaties een rol hebben gespeeld bij het verstrekken van subsidies en commerciële opdrachten aan Stichting IKL. Ook wil men weten wat de rol was van voormalige CDA-gedeputeerden Koopmans, Mackus en Van der Broeck in relatie tot ex-directeur Vrehen van IKL en diens ondernemingen. Dat staat in een brief van Gouverneur Bovens van de provincie aan Provinciale Staten van Limburg.

Het onderzoeksvoorstel wordt op 1 april besproken in de vergadering van de Commissie Integriteit van Provinciale Staten. Het voorstel bestaat uit componenten uit het Protocol (mogelijke) Integriteitsschendingen’ van de provincie. Provinciale Staten zal fungeren als opdrachtgever van het onderzoek, in het belang van de onafhankelijkheid ervan.

De resultaten moeten in de eerste week van juni klaar zijn. Op basis van de feiten in het onderzoek wordt vervolgens het debat over de bestuurscultuur en integriteit gevoerd.

Onderzoek IKL

Naast dit onderzoek door Provinciale Staten laat Stichting IKL zelf ook een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke commissie. Deze commissie verwacht circa zes weken nodig te hebben voor haar werkzaamheden. Resultaten van dit onderzoek naar het doen en laten van de oud-directeur van de stichting zou dan half mei klaar moeten zijn.

Ten slotte is er nog een derde onderzoek dat is ingesteld door Gedeputeerde Staten naar de geldstromen vanuit de provincie naar de instellingen en bedrijven waarbij de ontslagen IKL-directeur Herman Vrehen betrokken was. Dit accountantsonderzoek moet eind april klaar zijn. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan het Provinciale Staten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties