Rainproof moet Amsterdam regenbestendig maken

Deze week is de website Amsterdam Rainproof gelanceerd. De site is een initiatief van Waternet om het hoofd te bieden aan extreme regenbuien in de hoofdstad.

Amsterdam is kwetsbaar bij wolkbreuken. Rainproof wil Amsterdammers activeren om, bij veranderingen aan daken, tuinen, straten en parken, dit meteen regenbestendig te doen. „Amsterdam Rainproof is een slimme manier van investeren en maakt tegelijkertijd de stad leefbaarder en mooier.”

Steeds meer stad is verhard met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen. Een eerste scan laat zien dat vooral in het centrum van Amsterdam een grote kans is op schade in winkels, souterrains en huizen.

Pragmatische oplossingen
Rainproof is een aanpak waarbij niet wordt gewacht tot het fout gaat, maar van te voren problemen worden aangepakt. Als je iets doet, doe het dan meteen Rainproof, is het motto. Zo koppelt Rainproof lopende beheerstromen, stedelijke aanpassingen van tuin en straat aan slimme regenbestendige maatregelen.

„Waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes zijn pragmatische oplossingen die de stad tegelijkertijd mooier maken. Rainproof wil bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar in lopende projecten en nieuwe initiatieven verbinden”.

Rainproof Amsterdam is een initiatief van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet.