Register voor monumentale bomen online

Vrijdag 5 juni is in Amsterdam het online register monumentalebomen.nl feestelijk geopend. Ter gelegenheid hiervan is een bomenroute samengesteld langs dertig monumentale bomen in het centrum van Amsterdam. Het boekje is te verkrijgen bij de Bomenstichting.

Bomen doen er generaties over voordat ze zijn volgroeid. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden. Volgroeide, oude bomen zijn in ons land een kostbaar bezit.

Door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen overheden en beheerders worden opgeroepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.

Landelijk register
De Bomenstichting is in de jaren ’80 begonnen met het opzetten van het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In dit register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn.

Het gaat om bomen met een hoge leeftijd (80-plus), gecombineerd met een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het Landelijk Register van Monumentale Bomen bevat op dit moment bijna 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.

Het register is in de afgelopen maanden overgezet op een website om de monumentale bomen voor iedereen zichtbaar te maken. Per boom is gedetailleerde informatie te vinden.