Richtlijn boomveiligheidsregistratie bijna klaar

CROW ontwikkelt de landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie die tot doel heeft risico’s rond bomen te beperken. De richtlijn en het bijbehorende datamodel verschijnen naar verwachting rond de zomer.

Op dit moment werken softwareleveranciers aan het ‘Standaard uitwisselingsformaat’ voor de digitale toepassing van deze richtlijn. Hierdoor kunnen boombeheerders én -controleurs straks direct aan de slag met de inspectie- en beheersoftware.

Alle boomeigenaren in Nederland moeten voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’, zodat boomeigenaren weten wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole minimaal moeten worden vastgelegd.

Ontbreken
Bomenwacht Nederland heeft het ontbreken van een eenduidige registratie bij CROW aangekaart. Hierop is een CROW-werkgroep van beleidsmakers, opdrachtgevers en opdrachtnemers deze gaan ontwikkelen.

Door de wisselwerking tussen inhoud en datamodel kan de richtlijn in de laatste fase worden aangescherpt voor optimaal gebruik in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt de inhoud van de Richtlijn boomveiligheidsregistratie afgestemd met de Standaard RAW Bepalingen.