Rijksbegroting 2016 in teken van lastenverlaging

De belasting op loon wordt verlaagd. Werkgevers zijn zo minder loonkosten kwijt en werknemers houden netto meer geld over. Dat staat in de Rijksbegroting voor 2016 die minister Dijsselbloem van Financiën op Prinsjesdag presenteerde.

Veel was al uitgelekt de afgelopen weken en de Rijksbegroting kent dan ook weinig verrassingen dit jaar. De economie groeit eindelijk weer na een lange crisisperiode, en het kabinet wil dat burgers en bedrijven hiervan profiteren.

Beschutte werkplekken
Banengroei is een prioriteit voor het kabinet, stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met staatssecretaris Klijnsma trekt hij dan ook tussen 2016 en 2020 €100 miljoen extra uit voor beschutte werkplekken voor kwetsbare groepen.

Lage inkomensvoordeel
Om te zorgen dat mensen met laagbetaald werk (tussen 100 en 120% van het minimumloon) meer kans maken om aangenomen te worden, komt er vanaf 2017 een financiële bijdrage voor werkgevers, een lage inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers krijgen dit zodat de loonkosten laag blijven zonder dat de werknemer salaris inlevert.

Sectorplannen
Op Prinsjesdag wordt de laatste aanvraagperiode van de sectorplannen afgesloten. Als er geld overblijft, zal Asscher voorstellen om dit te gebruiken om mensen van werk naar werk te begeleiden. In het najaar volgt hierover een brief aan de Tweede Kamer.

Innovatie
Het ministerie van Economische Zaken gaat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA) in 2016 samenvoegen. De aanvraagprocedure voor bedrijven wordt zo eenvoudiger. Het budget voor de regeling wordt in 2016 met €100 miljoen verhoogd en in 2017 met €115 miljoen.

Regeldruk
Het ministerie zet ook in op het verder terugdringen van regeldruk. Onderzocht wordt hoe voor nieuwe producten en diensten, belemmeringen in wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen. Regels worden vaker op hoofdlijnen, technologieneutraal en toekomstbestendig opgesteld.

Biodiversiteit
Staatssecretaris Dijksma wil zorgen voor bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dit is het uitgangspunt van de nieuwe wet Natuurbescherming. De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid. De nieuwe wet geeft daarnaast ruimte om te ondernemen met natuur. Het streven is dat de wet met ingang van 1 maart 2016 van kracht wordt.