Risico giftigste plant van Nederland geanalyseerd

Gifsumak is de giftigste plant van Nederland en groeit alleen op de Vangdijk in Friesland. De kans is groot dat de plant zich blijvend vestigt als niet wordt ingegrepen. Dat blijkt uit onderzoek van Floron en de Radbouduniversiteit in opdracht van de Voedsel- en warenautoriteit (NVWA).

Gifsumak Toxicodendron radicans, is een giftige exoot, afkomstig uit Noord-Amerika en Oost-Azië. De plant is in 1919 aangeplant op de Vangdijk, ten noordoosten van Hemelum in Friesland, om de dijk te beschermen tegen golfafslag.

De soort komt op de Vangdijk nog steeds volop voor en heeft de afgelopen eeuw incidenteel ernstige huidklachten veroorzaakt. Direct contact met de huid leidt tot allergische huidreacties tussen 12 en 48 uur na blootstelling bij 80-90% van de mensen. Symptomen zijn zwelling, roodverkleuring, blaasjes en bullae (grote blaren met lichaamsvloeistof) en treden binnen enkele uren tot enkele dagen na blootstelling op.

Verspreidingsrisico laag
De onderzoekers raden aan om de populatie gifsumak op de Vangdijk te elimineren alhoewel het risico op verspreiding laag wordt geacht. Ondanks dat de planten kiemkrachtige zaden produceren, is het verspreidingsgebied al bijna honderd jaar beperkt tot de Friese Vangdijk.

Beeld John Knouse