Roetschorsziekte in Nederland

    Laboratoriumonderzoek heeft vandaag bevestigd dat een Acer pseudoplatanus in de gemeente Stedebroec aan Sooty Bark Disease, te vertalen als roetschorsziekte, is doodgegaan. Dit is de eerste keer dat de ziekte in Nederland is vastgesteld.

    Medewerkers van de gemeente zagen de boom afgelopen zomer in zeer korte tijd volledig verwelken. Op de Groendag in Hoorn, in januari dit jaar, zag een van hen een presentatie over de ziekte door Dennis de Goederen van Pius Floris Boomverzorging Amsterdam. De Goederen nam deze week een monster van het haardhout dat er van de boom gemaakt was, en stuurde het naar de Duitse boomprofessor Rolf Kehr die de schimmel determineerde.

    Roetschorsziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Cryptostroma corticale. Deze schimmel is latent aanwezig in esdoorns en kan door een combinatie van hitte en droogte actief worden. De schimmel is dan zeer agressief en de boom gaat binnen een seizoen dood. Onder de schors worden zwarte sporen gevormd die de ziekte zijn naam geven. Deze sporen kunnen bij inademing longklachten veroorzaken. Zeker bij herhaalde blootstelling kunnen deze klachten ernstig zijn.

    Bron: Tuin en Landschap