Rotterdam bouwt subsidie voor groene daken af

Rotterdam gaat de subsidie voor groene daken stapsgewijs afbouwen. De subsidie loopt door tot eind 2020, of stopt zoveel eerder als het geld op is.

In 2016 blijft de subsidie voor groene daken €25 per m2. Daarna wordt de subsidie geleidelijk afgebouwd. In 2017 wordt de subsidie verlaagt naar €20 per m2, in 2019 naar €15 per m2. De subsidie loopt door tot eind 2020, of stopt zoveel eerder als het geld op is.

Het verlagen van het subsidiebedrag vormt een geleidelijke overgang naar een eventuele verplichtstelling voor groene daken op bijvoorbeeld nieuwe woningen en kantoren in Rotterdam.

Verhoging waterbergend vermogen
Vanaf 1 mei is een verhoging van het waterbergend vermogen van toepassing. Door deze eis op te hogen van 15 liter naar 25 liter per m2 wordt het waterbergend vermogen van groene daken vergroot. Hierdoor wordt het rioolsysteem bij hevige regenval minder belast en is de kans op wateroverlast op straat kleiner.

Rotterdam sluiten hiermee aan op de marktontwikkeling; bij de meeste leveranciers van groene daken zijn producten beschikbaar met een waterberging van minimaal 25 liter per m2. Alle aanvragen die vanaf 1 mei worden ingediend dienen hieraan te voldoen. De aanvragen van voor 1 mei 2016 worden conform de oude subsidieregeling beoordeeld.

In Rotterdam ligt inmiddels 220.000 m2 groene daken.