SP wil verbod Roundup op sport- en speelterreinen

De SP heeft dinsdag een motie ingediend om gebruik van Roundup op speelterreinen en sportvelden voor het groeiseizoen 2016 in te laten gaan. In het wetsvoorstel van staatssecretaris Mansveld geldt een uitzondering voor sport- en recreatieterreinen.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond over gentech en gewasbescherming, naar aanleiding van een uitzending van Zembla over Roundup-resistente soyagewassen.

SP-Kamerlid Van Gerven vroeg zich af hoe het mogelijk is dat Roundup nog steeds wordt gebruikt op speelterreinen en sportvelden.

„In maart van dit jaar classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie Roundup als waarschijnlijk kankerverwekkend. Wil de staatssecretaris de bevolking daaraan blootstellen? Is het niet raar dat een stof, waarover zo veel verontrustends te zeggen is, nog wordt gebruikt?”

Emotiegedreven politiek
Ook GroenLinks-Kamerlid Grashoff liet zich kritisch uit over Monsanto, de producent van Roundup: „Toen onlangs gelukkig het besluit kwam dat gemeenten Roundup niet meer mogen gebruiken op verhardingen, waardoor in elk geval de helft van onze gemeenten die nog met gif spoten op verhardingen, dat niet meer mag doen, was het Monsanto die in de pers reageerde met de stelling: dit is emotiegedreven politiek.”

Grashoff hekelde multinationals die „via hordes advocaten staten in de tang kunnen nemen en op basis van louter winstbejag geen enkele verantwoordelijkheid menen te hoeven nemen voor milieu en gezondheid van mensen.”