SW-werknemers demonstreren in Den Haag

Op dinsdag 11 februari is het Lange Voorhout in Den Haag volgestroomd met werknemers uit de sociale werkvoorziening. De SW-werknemers maken zich zorgen over de Partcipatiewet van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanuit alle windstreken in Nederland zijn SW’ers naar Den Haag gekomen om de politiek te laten horen en zien dat zij zich zorgen maken over de Participatiewet.

Dit voorjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. De demonstratie tegen de nieuwe wet is een actie van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak.

„Wij maken ons grote zorgen over deze wet. Het kabinet zegt dan wel dat de rechten van de huidige SW-werknemers overeind blijven, maar als gevolg van de Participatiewet worden SW-bedrijven steeds kleiner, waardoor de mogelijkheid om daar terug te keren als het werk bij de reguliere werkgever stopt steeds kleiner wordt.”

Volgens de bonden wordt de druk om buiten het SW-bedrijf te gaan werken verder opgevoerd, terwijl door de crisis echte banen niet voor het oprapen liggen. „Daar bovenop komen nog eens de bezuinigingen op de begeleiding en het ontbreken van ruimte voor koopkrachtverbetering.”

Bekijk ook twee filmpjes met reacties.