’s Werelds eerste Koeientuin geopend

Op het biologische melkveebedrijf van Chris Bomers in Zwolle (bij Groenlo) werd dinsdag 8 september onder grote belangstelling een innovatief concept gepresenteerd: ’s werelds eerste Koeientuin.

In deze Koeientuin is de natuurlijke leefomgeving van de koe zoveel mogelijk nagebootst, waarbij de koeien vrij rondlopen tussen het groen. De beplanting is aangelegd door Jan Pape, ex-hovenier en bedenker van de Koeientuin. Samen met innovatieorganisatie Courage, ID Agro en het Duitse BeTeBe, heeft hij het concept ontwikkeld.

Pape heeft onder andere platanen, lindes, tamme kastanjes, Fagus sylvatica en klimplanten als Parthenocissus en druif toegepast. Het groen zorgt niet alleen voor verkoeling en schaduw, maar ook voor beschutting, geluiddemping en inpassing in het landschap.

Reductie ammoniakuitstoot
Daarnaast kenmerkt de Koeientuin zich door een transparant foliedak, veel ventilatie, tweemaal zoveel ruimte per koe en een innovatieve ’weidevloer’ die urine doorlaat. De mest wordt door een mestrobot verwijderd, waardoor de toplaag van de vloer schoon blijft. Door het scheiden van de urine en mest, wordt de ammoniakuitstoot gereduceerd.

Hoewel het nog te vroeg is voor conclusies, merkt Bomers dat de koe zich beter voelt in de Koeientuin. Daarnaast hopen de betrokkenen met de Koeientuin een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke acceptatie. Pape: „Door het groen in en om de stal wordt de Koeientuin geen object in, maar onderdeel van het landschap.”

Meer interesse
De Koeientuin dient de komende tijd als pilotstal om meer praktijkervaring op te doen. Een aantal veehouders heeft inmiddels al aangegeven ook een Koeientuin te willen realiseren. Ook vanuit de varkenssector is er interesse.

Foto’s: Wendy Venhorst