Samenwerking voor verbeteren Utrechtse landschap krijgt vervolg

  De samenwerking tussen 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen is voortgezet. Dit is symbolisch gedaan door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie Utrecht stelt daarnaast de komende twee jaar €600.000 beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen. Met dit geld kan het platform de komende jaren aan de slag.

  Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, 16 Utrechtse Gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en vier Agrarische collectieven. Volgens de provincie Utrecht is de aanleg van kleine landschapselementen belangrijk voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Bij kleine landschapselementen kan het onder andere gaan om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgrijen en houtwallen.

  Bovendien heeft een klein landschapselement vaak een cultuurhistorische waarde voor het landschap. Vroeger werd bijvoorbeeld een poel gebruikt als drinkbron en waren knotwilgen een belangrijk herkenningspunt voor vee.

  Een rij met bomen biedt beschutting voor vee in de zomer. Foto: Shutterstock

  Samenwerking

  De samenwerkingspartners hebben besloten om tot en met 2024 samen te werken voor het aanleg en behoud van kleine landschapselementen. De uitvoering hiervan loopt via agrarische collectieven. Grondeigenaren kunnen een aanvraag doen bij het agrarisch collectief in hun gebied. Via het Platform Kleine Landschapselementen krijgen aanvragers hulp bij het ontwerp, de financiering en de aanleg van hun landschapselement.

  Gedeputeerde Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de samenwerking: „De aanleg van kleine landschapselementen zorgt voor een verbetering van de biodiversiteit. Ook dragen ze bij aan het mooie landschap van de provincie. Met onze samenwerking stimuleren we de aanleg en zorgen we voor meer groen in onze provincie.”

  Platform Kleine Landschapselementen

  Het Platform Kleine Landschapselementen is in 2017 op initiatief van de provincie Utrecht opgericht met negen partijen. Inmiddels zijn er 23 partijen bij het platform aangesloten. De afgelopen twee jaar zijn er via het platform 120 elementen in het landelijke gebied aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform een Landschapswijzer ontwikkeld. Hierop staat informatie over bomen en struiken die karakteristiek zijn voor het landschap in de provincie Utrecht.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties