Samenwerking Almere en Staatsbosbeheer

De gemeente Almere en Staatsbosbeheer hebben woensdag 19 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het beheer en de ontwikkeling van de groengebieden rond de stad.

De overeenkomst werd getekend door wethouders Henk Mulder en Ed Anker van Almere en directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer. Thijsen: „De stadsbossen van Almere liggen in en rondom de groeiende stad en zijn daarom van essentieel belang voor een gezonde en betekenisvolle leefomgeving. Staatsbosbeheer is blij met deze overeenkomst waarin de samenwerking met Almere een nieuwe impuls krijgt.”
Wethouder Mulder benadrukt de waarde van deze overeenkomst voor de toekomst van Almere: „Staatsbosbeheer geeft aan de inkomsten uit de stad te investeren in de stad. Hiermee toont Staatsbosbeheer zich een belangrijke en waardevolle partner in de groene ontwikkeling van de stad.”

Investering in groengebieden
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het beheer en de ontwikkeling van de groengebieden van Almere. Middelen die verkregen worden uit grondverkoop ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling, worden door Staatsbosbeheer deels weer geïnvesteerd in deze groengebieden.
Verder worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over het beheer en eigendom van het groen in Almere. Als eerste wordt het vergroten van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het stadsbos Almeerderhout aangepakt.