Overeenkomst Groene Agenda getekend

iVerde, FloraHolland en Wageningen UR hebben deze week de samenwerkingsovereenkomst van het programma de Groene Agenda getekend. Het programma staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving.

In december 2014 kregen FloraHolland en iVerde groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene gezonde ziekenhuizen’.

Met deze projecten worden innovatieve groenconcepten ontwikkeld. De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.

Van kennis naar praktijk
De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving meer en meer negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens.

De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Met het Programma de Groene agenda moet deze kennis worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. iVerde en FloraHolland leggen daarom, naast kennisontwikkeling, het accent op de transitie van kennis naar praktijk. De looptijd van dit programma is vijf jaar.