Samenwerkingsverband in monumentaal groen

Deze week is een nieuw samenwerkingsverband opgericht op gebied van monumentaal groen. Binnen Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom wordt samengewerkt tussen Landgoedbeheer, opleiding, zorg- en arbeidsparticipatie.

Doelstelling van de coöperatie is duurzaam behoud van monumentaal groen in combinatie met de professionalisering van de groenopleiding en het bieden van beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerste leden zijn de Landgoederen Geldersche Toren, Rhederoord, Valkenberg en Middachten, opleidingsorganisatie Helicon, zorgorganisatie Siza en mens- en arbeidsontwikkelbedrijf Presikhaaf Bedrijven.

Landgoederen
„De Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom is een mooi voorbeeld van één van de nieuwe samenwerkingsvormen die voortvloeien uit de huidige veranderingen in het sociaal-maatschappelijk domein”, aldus Helico-directeur Willy Koppens, tevens lid raad van advies.

„De coöperatie richt zich primair op het gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt de coöperatie een stevige basis voor behoud, uitwisseling en ontwikkeling van kennis voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen. De beheerstaken op de landgoederen bieden mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Efficiënter
De coöperatie heeft door de samenwerking zowel sociaal-maatschappelijk als cultureel gezien toegevoegde waarde. Door de bundeling van krachten is tevens een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen mogelijk.

Gemeenten en provincie juichen het initiatief toe. Henk Hoogeveen van gemeente Rheden: „Het koppelt diverse beleidsdoelen aan elkaar: instandhouding van monumentaal groen, mogelijkheden voor beschermde leer- werkplekken, participatie, re-integratie en opleiding.”