Scholing in kader sectorplan van start

Deze week zijn de scholingsprogramma’s van start gegaan die de hoveniers- en groenvoorzienersbranche organiseert in het kader van het sectorplan. De belangstelling voor de scholing is groot. In totaal volgen duizend werkenden de komende zes weken de aangeboden scholing.

Voor hoveniers is er een vijfdaagse cursus over De Levende Tuin. Groenvoorzieners verdiepen zich in de onderwerpen duurzaamheid en ecologie, nieuwe contractvormen, werken met collega’s met ‘gebruiksaanwijzing’, nieuwe technologie als GPS en de Flora- en faunawet. Ook vinden er extra scholingsprogramma’s plaats voor BBL-leerlingen.

Sectorplan
Sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector lopen voorop bij de uitvoering van de zogeheten sectorplannen omdat zij van mening zijn dat de crisis met concrete maatregelen moet worden bestreden.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen met als doel vermindering of tegengaan van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd dienen de plannen een bijdrage te leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Het Rijk financiert de plannen voor de helft. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal twee jaar.

Bij IPC Groene Ruimte in Arnhem zijn maandag drie groepen cursisten begonnen. De komende weken zullen 225 deelnemers naar het opleidingsinstituut komen.