‘Schoner en beter telen met groenere middelen’

Op 18 november heeft LTO Nederland haar Actieplan Schoner, Groener, Beter gepresenteerd. Maatregelen in diverse sectoren moeten afnemers en consumenten laten zien dat kwekers de ambitie hebben tot schonere, duurzamere teeltwijzen te komen.

Nederlandse kwekers willen wereldwijd toonaangevend zijn in teelt en uitgangsmateriaal en daarmee een belangrijke kraamkamer zijn voor de wereldwijde productie van voedsel, groen en sierteelt.

LTO Nederland heeft daarom, met steun van Nefyto en Agrodis, het Actieplan ‘Schoner, Groener, Beter’ opgesteld. Het plan bevat maatregelen die moeten bijdragen aan de realisatie van de doelen van het rijksbeleid en de wensen van markt en maatschappij.

„Schoner door verdere emissiereductie, groener door vergroening van de middelen en maatregelen, en beter door optimaliseren van teeltsystemen en borging van verduurzaming in de keten”, zegt Joris Baecke, LTO Nederland portefeuillehouder Plantgezondheid.

Verdere certificering
In de sierteeltsectoren is nog het nodige te winnen. In overleg met certificaathouders, de tuinbranche en handelsorganisaties wordt een programma-aanpak uitgezet voor verdere certificering en verduurzaming van de sierteeltketen.

Eerder sloot LTO Nederland, samen met Bionext, Artemis, Nefyto, Natuur en Milieu, Ctgb en EZ, een Green Deal voor de ontwikkeling van een versnelde procedure voor het op de markt brengen van groene gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor worden in 2014 en 2015 acht pilotprojecten uitgevoerd.