Schouten heeft geen twijfels over onafhankelijkheid EFSA

  Bij Landbouwminister Schouten bestaan geen twijfels over de onafhankelijkheid van het toelatingsonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA. „Deze organisatie let zeer goed op de wetenschappelijke onderbouwing van goedkeuringsaanvragen van gewasbeschermingsmiddelen en toetst deze strikt  aan de kwaliteitseisen uit de Europese verordeningen”, laat ze op Kamervragen weten.

  Follow the Money heeft onlangs een bericht gepubliceerd over een onderzoek dat door TNO in 2002 is uitgevoerd in opdracht van Monsanto. Dit onderzoek betrof de opname van glyfosaat door de geprepareerde huid van ratten. Monsanto heeft de resultaten van dit onderzoek niet ingediend in het dossier voor de goedkeuring van glyfosaat in de Europese Unie.

  Bij de laatste herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat zijn onderzoeken gebruikt met onder andere menselijke huid en van een recentere datum dan 2002. De resultaten hiervan wijzen uit dat er minder glyfosaat door de huid wordt opgenomen dan uit het TNO-onderzoek kwam. EFSA geeft hiervoor als verklaring dat de opname door de huid van ratten meestal hoger is door dan menselijke huid.

  Kwaliteitseisen voor toelatingsdossier
  De Europese verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen gaat uit van het voorzorgsprincipe om de veiligheid voor mens, dier en milieu te borgen, zo benadrukt Schouten. Het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel is verboden, tenzij de werkzame stof op basis van een wetenschappelijke beoordeling is goedgekeurd in de Europese Unie en het middel is toegelaten in de betreffende lidstaat.

  De toelatingshouder moet een dossier aanleveren dat aan strikte kwaliteitseisen voldoet. Bij de wetenschappelijke beoordeling wordt gekeken of de ingediende studies ook daadwerkelijk aan deze kwaliteitseisen voldoen. Als een onderzoek hieraan niet blijkt te voldoen, dan wordt het niet meegenomen. Daarnaast moet er ander onderzoek meegenomen worden – zoals relevante openbare wetenschappelijke literatuur – zodat alle relevante feiten kunnen worden beoordeeld.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties