Schriftelijk overleg over middelenverbod

Er komt in september schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat heeft de vaste commissie voor Economische Zaken bekend gemaakt.

De commissie wilde, naar aanleiding van de conceptwijziging die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, in debat met de bewindvoerder. Het lukt echter niet om dit nog voor het zomerreces te doen.

Daarom is besloten tot een schriftelijk overleg begin september. De commissie heeft staatssecretaris Mansveld verzocht om geen besluiten te nemen voordat het voorstel is besproken met de Kamer. Kamerleden kunnen tot 3 september schriftelijk vragen indienen over het voorstel.

Dit houdt in dat het wijzigingsvoorstel pas na terugkeer van het zomerreces door de Kamer wordt behandeld. Gezien de procedures die bij een wetswijziging moeten worden doorlopen, is het de vraag of het gebruiksverbod van chemische middelen op verhardingen in januari 2016 al in kan gaan.