Schultz geeft aftrap voor kennisprogramma bodem

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 december de aftrap gegeven van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO). Hierin werkt het ministerie samen met een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen.

Het project wil innovatieve maatregelen op gebied van bodem en water in de praktijk brengen. Een gezonde bodem helpt namelijk bij het vasthouden en afvoeren van regenwater.

In twee proeftuinen in Brabant-Limburg en Overijssel worden innovatieve maatregelen op het gebied van bodem en water concreet in praktijk gebracht. Door te bouwen met de natuur moet het natuurlijke karakter van beken en rivieren worden verbeterd en tegelijk wordt de waterkwaliteit aangepakt.

Het totale programma heeft een looptijd van vijf jaar en kost €8 miljoen. De overheid draagt €2 miljoen bij, de overige €6 miljoen wordt opgebracht door de consortiumpartners.