Sectorplan Hoveniers definitief ingediend

Deze week wordt het definitieve Sectorplan voor hoveniers en groenvoorzieners ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het sectorplan is gericht op scholing voor werkenden en BBL-leerlingen.

Sociale partners hebben het plan zo geschreven dat deze voldoet aan de eisen die het ministerie hieraan stelt. Daarnaast hebben sociale partners besloten om op voorhand het sectorplan tot uitvoering te brengen, zodat de maatregelen al in februari 2014 van start kunnen gaan.

De volgende maatregelen staan in het sectorplan:

– Toekomst gerichte bijscholing van vakkrachten. Gericht op duurzaamheid kunnen duizend medewerkers in een vijfdaags programma geschoold worden op het gebied van De Levende Tuin of duurzaamheid, kwaliteit en de samenwerking met nieuwe collega’s, de zogenaamde doelgroepen binnen onze maatschappij.

– Aanvullende scholing voor BBL-leerlingen. Deze extra scholing is bestemd voor 250 BBL-leerlingen, die een achtdaags scholingsprogramma kunnen volgen, gericht op vaktechniek en duurzaamheid.

Momenteel wordt gewerkt aan een webportal waar bedrijven zich kunnen inschrijven op de regeling. Deze zal via de website van Colland te raadplegen zijn.