Sectorplan hoveniers en groenvoorzieners goedgekeurd

Het sectorplan voor hoveniers en groenvoorzieners is onlangs goedgekeurd. Dat meldt de Stichting van de Arbeid.

In het plan zijn maatregelen opgenomen om scholing te stimuleren. Ook zet de sector zich in voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Het sectorplan heeft een looptijd van een jaar. De sector krijgt voor de uitvoering €1,2 miljoen uit de Regeling cofinanciering sectorplannen en legt eenzelfde bedrag bij.

Sociale partners willen met dit plan de scholing van werknemers op niveau houden. Het sectorplan voorziet in het scholen van duizend vakkrachten om hen voor te bereiden op toekomstige vragen van de markt, zoals duurzaamheid, ecologie, biodiversiteit en fijnstof.

Vooruitlopend op de goedkeuring door het ministerie VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten na het indienen van het sectorplan eind 2013, is direct begonnen met de uitvoering. De geplande activiteiten konden niet worden uitgesteld.